PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta Syventävä kurssi, 1op. Kurssin keskeisenä opiskeltavana aineksena ovat motivaatio ja tunteet, jotka vaikuttavat älykkään toiminnan taustalla. Kurssilla pyritään hahmottamaan, miten nämä kolme ihmisen toiminnan kokonaisuuteen vaikuttavaa tekijää määritellään ja miten niiden säätely liittyy yksilön ja yhteisön hyvinvointiin. Kurssin tarkoituksena on avata motiivien ja tunteiden yhteyttä meitä ympäröiviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Arviointi: 4-10. Verkkokurssi